Στο κοντινό μέλλον η ηλεκτροκίνηση θα δημιουργήσει νέες ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των φορτιστών των οχημάτων, γεγονός που θα αναγκάσει το Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε στον εκσυγχρονισμό των υποσταθμών του ενώ σύντομα αναμένεται να υπάρξει λύση στο θέμα της αποθήκευσης και μεταφοράς της…